Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:

Szavazás
Eseménynaptár

Cikkeket várnak az Űrtan Évkönyvbe

2011. október 21. 05:43
Az űrkutatással kapcsolatos bármely tudományágban elért, hazai vonatkozású eredményekről vár színvonalas ismeretterjesztő írásokat a jövőre megjelenő 2010-2011-es Űrtan Évkönyvbe a Magyar Asztronautikai Társaság (MANT). A Magyar Asztronautikai Társaság működésének kezdeteitől fogva, 1961 óta jelenteti meg Asztronautikai Tájékoztató című kiadványát, amely az elmúlt években – megújult, kibővített formában – Űrtan Évkönyv címmel látott napvilágot.

A kiadvány kiemelt célja a MANT elmúlt időszaki tevékenységének bemutatása mellett az űrkutatás világszerte legjelentősebb eseményeinek rövid, átfogó összefoglalása. Emellett a terjedelem jelentős részében fórumot teremt arra, hogy az űrkutatás szakterületein és határterületein dolgozó hazai kutatók, szakemberek magyar nyelven bemutathassák legújabb eredményeiket.
 
Magyar nyelvű szakfolyóiratok híján a hazai publikációs lehetőségek igen korlátozottak. Az eredmények itthoni megismertetése – amire az Űrtan Évkönyv lehetőséget kínál – érdeke a támogatásra váró kutatóknak, de a színvonalas ismeretterjesztésre fogékony nagyközönség számára is hiánypótló.
 
Az Űrtan Évkönyv 2010-2011 (az Asztronautikai Tájékoztató 62-63. száma, HU ISSN 1788-7771) a tervek szerint 2012 első negyedévében jelenik meg. A korábbi években felkért szerzők színvonalas, aktuális írásait jelentették meg a kötetekben. Ettől az évtől kezdve meg szeretnék nyitni az Űrtan Évkönyvet egy szélesebb szerzői körnek, ezért nyilvános felhívás keretében meghirdetik ezt a publikációs lehetőséget a hazai (illetve magyar nyelven író) űrkutató szakemberek számára. Külön is felhívják a doktori tanulmányaikat végző fiatalok figyelmét erre a publikációs formára.
 
Az Űrtan Évkönyv terjesztése várhatóan elsősorban elektronikus formában történik, a MANT honlapján keresztül. A pénzügyi lehetőségek függvényében a kiadvány nyomtatott változata is elkészülhet, amely így eljuthat a MANT tagjaihoz és a hazai űrkutatási intézményekhez is.
 
A publikáció megjelentetése a szerző(k) számára költséggel nem jár. A szakmai lektorálással és szerkesztéssel járó feladatokat a MANT teljes egészében magára vállalja.
 
A megjelentetni kívánt cikkektől elvárt tartalmi követelmények:
 
    Az űrkutatással kapcsolatos bármely tudományág (például emberes űrrepülések műszaki, biológiai, élettani, pszichológiai vonatkozásai; Naprendszer-kutatás, űrfizika, űrcsillagászat; műholdas távérzékelés, távközlés, navigáció, kozmikus geodézia, geofizika; világűrjog) területén elért saját, hazai (vagy magyar részvétellel született nemzetközi) kutatási eredmény.
    Magyar nyelven korábban még nem jelent meg. (Esetleges saját idegen nyelvű tudományos közlemény magyarra átültetett, színvonalas ismeretterjesztő változata nem kizáró ok.)
    Összeállítása és nyelvezete olyan legyen, hogy ne csak a szűk szakterületen dolgozók, hanem egy általános tudományos műveltséggel rendelkező, de más témákban jártas közönség számára is érthető legyen. Így biztosítható az eredmények széles körű megismertetése.
    Egy adott szűkebb szakterület legújabb eredményeit bemutató, összefoglaló (review) jellegű cikkeket is szívesen fogadnak.
 
Formai követelmények:
 
    A tudományos publikációktól általában elvárt alapelemek és felépítés (cím, szerzők és intézmények listája, tartalmi kivonat, fejezetekre való tagoltság, irodalomjegyzék, stb.)
    A szöveget Microsoft Word (doc, docx) vagy Open Office (odt) formátumban várjuk.
    A lapméret B5-ös. A cikkek terjedelme lehetőleg ne haladja meg a 10 oldalt (összefoglaló jellegű cikk esetén a 15 oldalt).
    Az illusztrációkat elektronikus formátumban a dokumentumba ágyazva is, és külön fájlokban is kérik beküldeni. Az Űrtan Évkönyv elektronikus változatában lehetőség van színes ábrák megjelentetésére, de az esetleg elkészülő nyomtatott kiadványra való tekintettel ezeknek fekete-fehér változatban is pontosan értelmezhetőknek kell maradni.
 
A kéziratok beküldésének határideje 2011. október 31. A beküldést az evkonyv [kukac] mant.hu címre, e-mail mellékletben kérik. Ugyanitt kérhető további felvilágosítás.
 
A cikkek elfogadásáról, esetleges tartalmi korrekciós javaslatokról a MANT által felkért szakértők (bírálók) javaslata alapján az Űrtan Évkönyv szerkesztője dönt. A véglegesített változatok elkészítési határideje 2011. december 31.
 
 

Innomedia.hu
Hozzászólások