Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:

Szavazás
Eseménynaptár
Linkgyűjtemény

Tudásbázis
KSH STATINFO
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) tájékoztatási adatbázisa szakstatisztika témák szerint.
Informatika
Magyar Tartalomipari Szövetség
A Magyar Tartalomipari Szövetség (jogelődje a Magyar Adatbázis-forgalmazók Szövetsége - MAK) 1991. május 10-én alakult meg 11 információterjesztéssel foglalkozó vállalat kezdeményezésére. Kiemelt figyelmet szentelnek az online tartalmak és szolgáltatások témakörének, az információs társadalom elképzelhetetlen kiterjedt felhasználói rendszer nélkül. Ahhoz, hogy számosan csatlakozzanak a világhálóra, mindenképpen vonzó a mindennapos ügyintézést megkönnyítő elektronikus szolgáltatások, valamint gazdag, színes tartalom szükségesek. Mindez ma még aktuálisabb, mint a korábbi évek során volt, hiszen a szélessávú internet immár mindenki számára elérhető. A technológia rendelkezésre áll, a kihívás ma egyértelműen a tartalom oldaláról jelentkezik.
Informatikai Vállalkozások Szövetsége
Egy ország sikere, a globális versenyben való helytállása ma már attól függ, mennyire veszi komolyan az információtechnológiát, az infokommunikációt és az internetet. Mikro- és makroszinten, az egyén és az ország szintjén egyaránt ugyanaz a szabály érvényesül: minél inkább IT-tudatos egy ember, minél többet költ egy ország - a költségvetéstől a vállalatokig - információtechnológiára, annál versenyképesebb, fejlődőképesebb, és gazdagabb. Kevés olyan iparág van, amelynek ennyire meghatározó szerepe lenne az élet minden területén. Az egészségügytől az oktatásig, a vállalatszervezéstől a politikai kampányig, a gyermekneveléstől a telekommunikációig az IT mindenhol jelen van, meghatározó szerepet játszik, sőt, az információtechnológia az életminőség robbanásszerű javulását hozhatja majd a 21. század emberének. Ehhez nem kell más, mint az információtechnológia fontosságának felismerése. Akik ezt időben felismerik, élre kerülnek a gazdasági versenyben és az életszínvonal javításában. Akik nem, azok vagy végleg lemaradnak, vagy a verseny kényszeríti majd ki a változást. Az IVSZ, és az iparági szereplők legfontosabb feladata az, hogy Magyarországot a helyes irányba terelje ebben a kérdésben.
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság
A Társaság célja, hogy intézményektől független szakmai fórumként segítse hazánkban, illetve a magyar nyelvterületeken: az informatika alkalmazását, fejlesztését, az eredmények elterjesztését; a szakma presztízsének, színvonalának és etikájának megőrzését, illetve emelését; az informatikával hivatásszerűen foglalkozók, illetve az informatikai eszközöket és módszereket más szakterületen alkalmazók véleményének és szakmai érdekeinek érvényre jutását; a széles körű részvételt a nemzetközi szakmai közéletben; az informatikai szakemberek tájékoztatását és tapasztalatcseréjét; az informatikai kultúra terjesztését, az informatikai oktatást.
Kutatás
Tempus Közalapítvány
A Tempus Közalapítvány évtizedes szakmai múlttal rendelkező, dinamikus és munkavégzésében igényes, kiemelten közhasznú szervezet, amelynek célja a közös európai értékek és célok képviselete és közvetítése az oktatás, képzés és K+F területén, valamint a magyar oktatási, képzési és K+F rendszer megismertetése és érdekeinek képviselete nemzetközi környezetben. A Tempus Közalapítvány igen összetett: nemzeti és nemzetközi oktatási-képzési pályázati programokat kezel, különböző képzéseket nyújt az EU támogatások felhasználása témakörében, illetve tudásközpont szerepet tölt be.
Kutató Diákok Országos Szövetsége
1996-ban egy olyan rendhagyó kezdeményezés indult el az országban, amely kiemelkedően tehetséges középiskolás diákok számára biztosít kutatási lehetőséget a legjobb hazai kutatóhelyeken. A diákokat a laboratóriumok, intézetek, műhelyek megtalálásában egy könyv segíti, amely az ott dolgozó mentorok listáját tartalmazza. Már az első, 1996-os kiadvány is közel háromszáz kutatási helyet sorolt fel, míg a 2008-as tizenegyedik, bővített kiadás már több, mint 800-at. A kutatható témákat az abortusztól a zsinagógákig mintegy 3200 címszó fedi le. A tudományos akadémia 108 tagja megtalálható a mentorok között. 1999. július 24-én a Kutató Diákok Országos Konferenciáján megalakult a tudományos kutatómunkát végző középiskolás diákokat, tudományos diákköreiket, mentoraikat és korábbi kutató diákokat összefogó Kutató Diákok Országos Szövetsége (röviden KutDiák).
Magyar Tudományos Akadémia
A Magyar Tudományos Akadémia mára Magyarország legmagasabb szintű tudományos testületévé vált. A tudományok művelésével, támogatásával és képviseletével, eredményeinek terjesztésével foglalkozó tudományos köztestület önkormányzati elven működik. Az MTA nemcsak a hazai tudományos kutatások szervezésében vesz részt, hanem a magyar tudomány nemzetközi kapcsolatainak erősítésében is, elősegíti a tudományos közélet tisztaságát, őrködik a szellemi munka és alkotás, a tudomány értékeinek elismerése felett, támogatja a fiatal kutatók tudományos tevékenységét.
EURAXESS Hungary
Az “EURAXESS – Kutatói mobilitás” egy különleges webes szolgáltatás, amely a kutatói munkásságukat külföldön folytatni kívánó kutatókat és a hazánkban külföldi kutatókat fogadó cégeket és intézményeket segíti. Az EURAXESS Jobs ingyenes állásközvetítő portál központi eleme egy egyedülálló, könnyen kezelhető és kereshető adatbázis, amely kutatói álláslehetőségeket és önéletrajzokat tartalmaz. A weboldalon az elsőéves PhD hallgatóktól a tapasztalt kutatókig mindenkinek lehetősége van önéletrajzának feltöltésére, valamint kutatói állások, ösztöndíjak és támogatási lehetőségek keresésére. A kutatóintézetek és vállalatok pedig közzétehetik állásajánlataikat, valamint kereshetnek a több mint 15.000 regisztrált kutató között. A Jobs szolgáltatás biztosítja a kutatói kereslet és kínálat hatékony találkozását. A EURAXESS Services szolgáltatás egy 37 országban működő hálózat, amely a mobilitásban résztvevő kutatóknak és családjaiknak nyújt személyre szóló tanácsadást a hivatalos ügyek intézésétől kezdve az új országba történő beilleszkedésig. Az EURAXESS Rights szolgáltatás tájékoztatást nyújt kutatók számára a külföldi tartózkodásra és munkavállalásra vonatkozóan, valamint útmutatást ad a külföldi kutatók foglalkoztatásával kapcsolatos jogi és adminisztratív feltételekről. A már külföldön dolgozó európai kutatók számára az Európával és egymással történő könnyebb kapcsolattartás érdekében került létrehozásra az EURAXESS Links szolgáltatás. Az online fórumot, a kutatói adatbázist, a rendszeres hírleveleket és a hálózati rendezvényeket magában foglaló interaktív online klub információt nyújt az európai karrierlehetőségekről és a nemzeteken átívelő kutatói együttműködésekről.
Oktatás
Országos Felsőoktatási Információs Központ
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) jogelődje 1985-ben a felsőoktatási felvételi rendszer kialakítása, üzemeltetése és fejlesztése érdekében hozta létre az Országos Felsőoktatási Felvételi Irodát, melynek neve 2005-től Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) lett. Az OFIK munkája során a felsőoktatás egészére kiterjedő szakmai, informatikai, kommunikációs támogatást nyújt a hatályos jogszabályok keretei között. A cég feladatainak részét képezik a fejlesztett és fenntartott komplex felsőoktatási szolgáltatások, mint például a Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR), az elektronikus felvételi, valamint a felvi.hu.
Mindentudás Egyeteme
Új formában jelentkezik a nagysikerű előadás- és televíziós sorozat a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Telekom együttműködésével. A "Mindentudás Egyeteme 2.0" műsoraiban a tudományos igényesség a legkorszerűbb technikával ötvöződik. A folytatást a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Telekom által létrehozott Mindentudás Egyeteme Nonprofit Kft. és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség között aláírt megállapodás teszi lehetővé a Norvég Alapból elnyert mintegy 800 millió forintos pályázati forrás felhasználásával. A tervek szerint 48 adásból álló műsorsorozat 16 tudományterületet mutat be, amelyeket Magyarország kiemelkedő tudósai, a program Szakmai Tanácsadó Testületének tagjai választottak ki a Mindentudás Egyeteme Kft. szakmai vezetőinek közreműködésével. Az előadássorozat témái szorosan kapcsolódnak a világszínvonalú kutatási és technológiai-fejlesztési eredményekhez, és a bemutatandó eredmények közvetlen hatást gyakorolnak a társadalom tagjainak mindennapi életére is.
Oktatási Hivatal
Az Oktatási Hivatal egyszerre van jelen a köz- és felsőoktatási intézmények életében, a diákok továbbtanulásánál, a hallgatók tanulmányaiban, illetve a nyelvvizsgázók, vagy a pedagógiai továbbképzéseken részt vevő tanárok ügyeinek intézésénél – működésével a Hivatal a hazai képzés minden területét hatékonyan összefogja. Amellett, hogy számon tartja a felső-, és a közoktatási intézményeket, a diákotthonokat, valamint a kollégiumokat, nyilvántartásba veszi ezek „polgárait” is: a diákokat, a hallgatókat, illetve a tanárokat. Továbbá gondoskodik hivatalos okiratukról - itt állítják ki ugyanis a diák- és pedagógusigazolványokat. A Hivatal felel a felvételi eljárás lebonyolításáért a köz- és a felsőoktatásban: nyilvántartja a jelentkezőket és adataikat, valamint széles körű tájékoztatással segíti a felvételizőket. Arról, hogy a látogatók mindig naprakész, oktatással kapcsolatos információkat találjanak a honlapon, a Kommunikációs Iroda munkatársai gondoskodnak, az Ügyfélszolgálaton pedig személyesen is érdeklődhetnek az érintettek. Bevonásával tárgyalnak nemzetközi szinten a felsőoktatás kérdéseivel és a külföldön szerzett fokozatok és képesítések elismerésével összefüggő témákról. Itt történik a külföldi egyetemek és főiskolák által kiadott oklevelek hazai elismertetése, valamint a külföldi nyelvvizsga-bizonyítványok honosítása. Ugyanakkor a Magyarországról külföldre vágyók is a Hivatal segítségével ismertethetik el hazai végzettségüket. Emellett a pedagógus-továbbképzések és a nyelvvizsgák akkreditációjáért felel: engedélyt ad a nyelvvizsgaközpontok működtetésére. A Hivatalon belül zajlik az érettségi vizsgák előkészítése és megszervezése. Itt tájékozódhatnak az érettségi vizsgára jelentkezők a vizsgát szervező intézmények listájáról, továbbá a Hivatal honlapjáról tölthető le az a jelentkezési lap, amelyet a nem közoktatásban tanuló, de érettségizni vágyóknak kell kitölteniük az érettségi vizsgán való részvétel érdekében. Segítségével választják ki az érettségi vizsgákat felügyelő vizsgaelnököket, valamint ellenőrzik az érettségi vizsgák lebonyolítását. Itt működnek a tételkészítő bizottságok, és maguk az érettségi feladatlapok is irányításával kerülnek az iskolákba. Nemcsak megtervezi és figyelemmel kíséri az országos méréseket, de elkészíti az azokról szóló jelentéseket is. Koordinálja az oktatási intézményekben lezajló szakmai ellenőrzéseket, nyilvántartja az értékelések eredményeit, és tájékoztatja arról az iskolafenntartókat. Ennek keretein belül minden évben egy adott problémakör feltárásában segíti az oktatási minisztériumot. A Hivatal szervezi az országos közoktatási tanulmányi versenyeket, így a legrangosabbnak számító Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyt (OKTV). Az iskolarendszeren kívüli képzésekkel is foglalkozik: a szakképzések elindításához ide kell benyújtani a kérelmeket. Feladatköre tehát valóban felöleli az egész oktatási rendszert: az általános iskolába belépő hétéves tanuló első diákigazolványától kezdve a csaknem húsz évvel később kézhez kapott diplomájáig vezető úton minden, tanulmányaival kapcsolatos hatósági ügyét az Oktatási Hivatal segítségével intézheti.
Innováció
Az innovátor személyekre kellene összpontosítani
Az innováció új fogalma magában foglalja a termék (a piac), a folyamat, a marketing és a szervezés fogalmait is, a támogatásnak minden elemre figyelmet kell fordítania - véli Farkas József, a MISZ elnökségi tagja.
Nemzeti Innovációs Hivatal
A Nemzeti Innovációs Hivatal a Kormány kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős szerveként a hazai K+F eredmények hasznosítását, piacra jutását célzó kezdeményezésekhez és kormányzati törekvésekhez nyújt szakmai támogatást. Ennek érdekében elemző és információs bázist működtet, segíti a hazai és nemzetközi K+F együttműködések, hálózatok kialakulását, képviseli Magyarországot az uniós és nemzetközi szervezetekben.
Jogvédelem
PIPACS
Publikus Iparjogvédelmi AdatbázisCsalád
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
A szabadalmi ügyintézés módszertani útmutatója
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, illetve a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosítása értelmében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a hatóság részét képező Médiatanács megalakulását követően) egységesen látja el a jogelőd Nemzeti Hírközlési Hatóság továbbá a Médiatanács jogelődjének, az Országos Rádió és Televízió Testület feladat- és hatásköreit. A hatóság feladata, hogy biztosítsa a média, az elektronikus hírközlési, postai és informatikai szolgáltatások piacainak törvényes és zavartalan működését. Hangsúlyt fektet a felhasználó ügyfelek érdekeinek fokozott védelmére. Feladata a tisztességes, hatékony verseny kialakítása és fenntartása, valamint a szolgáltatók jogkövető magatartásának felügyelete. A hatóság részt vesz a médiaszabályozáshoz, elektronikus hírközléshez, postához és informatikához kapcsolódó nemzetközi szervezetek munkájában, kapcsolatokat épít és tart fenn az európai és Európán kívüli szabályozó szervezetekkel.
Gazdaság
Az Európai Unió portálja
Szeretne többet tudni az EU-ról és működéséről? Itt magyarázatot talál az EU-ról és a különféle intézményeinek működéséről. Ezenkívül tájékozódhat az EU pénzügyeiről, az Unió jogi alapjairól, szakpolitikáiról és tevékenységeiről is.
Új Széchenyi Terv
A január 14-i bejelentést követően indult útjára az Új Széchenyi Terv (ÚSZT), amely egy 10 évre előretekintő gazdaságfejlesztési program. Az ÚSZT vitairata jelölte ki a gazdaság fejlesztésének fő kitörési pontjait, melyekhez igazodva, 2011. január 17-én olyan pályázati rendszer indult útjára, amelyben a jól működő konstrukciók megerősítése mellett újak is megjelentek.
Magyar Gazdaságfejlesztési Központ (MAG)
A MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében a vállalkozói szféra és a vállalkozói környezet erősítését célzó Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) közreműködő szervezete. A GOP mellett a Közép-magyarországi Operatív Program feladatait is ellátja, valamint továbbviszi elődszervezeteinek a GVOP (Gazdasági Versenyképesség Operatív Program) -ból maradt kötelezettségeit. A MAG-ot a Magyar Fejlesztési Bank alapította 2006 októberében, azzal a céllal, hogy a GVOP korábbi közreműködő szervezeteinek integrálása után egy hatékony, átlátható és ügyfélbarát szervezet lássa el a vállalkozók felé a támogatásközvetítés feladatát.
Tiszta Jövő – a világ zöld oldala
A kérdésre, miszerint van-e az emberiségnek célja, még nem született egyértelmű válasz. Talán soha nem is fog. Közelítsük meg a gondolatot egy másik oldalról: mi az, ami minket, a Földön élő több milliárd embert összeköt? A természet. A tisztajovo.hu munkatársai, egy fiatal, lendületes szervezet tagjai. Céljuk nem a világ megreformálása, átalakítása, de feladatuknak tekintik, hogy felgyorsult, környezetromboló mindennapjainkban elgondolkodtató, érdekes eseményeket, információkat ragadjanak ki és mutassanak be az olvasóknak, amivel egy tisztább jövőkép rajzolódhat ki mindenki számára.
Projektek
TÁMOP 4.2.1-08/1 honlap, belső használatra
A Miskolci Egyetem Technológia- és Tudástranszfer Centrumának kialakítása és működtetése (TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0006)
TÁMOP 4.2.1-08/1 PP2/1 honlap
Mechatronikai Tudás- és technológiai transzfer, fokozott termelékenységű ultra precíziós technológiák, berendezések meghonosítása és intenzív alkalmazása a Miskolci Egyetemen, kinematikai mozgásátvivő felületek optimális kialakítása.
TÁMOP 4.2.1-08/1 PP2/2 honlap
PP2 pilotprojekt 2. alprojektje komoly előzményekre alapoz, egy példát mutat az alábbi kép spiroid csiga geometriailag pontos köszörülésére. Az alprojekt tervezete a vizsgálati, optimálási lehetőségek új eszközrendszerének kifejlesztését és a meglévő rendszerben való integrált megvalósítását tűzte ki célul. Dr. Tajnafői József professzor munkássága óta ismert, hogy a hajtások minősége a kapcsolódó fogaskerekeket hordozó terek kölcsönös mozgása által létrehozott sebességtérben optimálható leginkább. Ezért a 2. alprojekt a sebességtér jellemzőinek térbeli dinamikus megjelenítését tűzte ki célul. Két merev test legáltalánosabb pillanatnyi relatív mozgását a csavarodással lehet leginkább jellemezni, melynek kitüntetett eleme a csavarodás tengelye. A momentán tengelyek serege az egyik hajtóelem koordinátarendszerében ábrázolva egy axoid felületet ad, mely felületeket már korábban is használták a hajtások jellemzésére.
Miskolci Egyetem Észak-magyarországi távoktatási Központ, projektek
Miskolci Egyetem Észak-magyarországi távoktatási Központ, projektek
Folyóiratok, hírlevelek
Magyar Minőség Társaság Folyóirata
Magyar Minőség Társaság Folyóirata
Hulladékonline webes folyóirat
Hulladékonline webes folyóirat